Tietoisuustaidot (mindfulness)

VALMENNUSKOKONAISUUKSIA  1-3h

Jokainen kokonaisuus toimii itsenäisesti, mutta niistä voidaan myös  luoda pidempi kokonaisuus esim. 2-12 x 2h. Tällöin voidaan yhdistää useita erityisteemoja, kehittyä taidoissa ja keskittyä enemmän taitojen ja oivallusten käytäntöön viemiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHDANTO TIETOISUUSTAITOIHIN (MINDFULNESS)

OIVALLUKSIA

Tutustumme tietoisuustaitojen perusteisiin, taustoihin ja teorioihin.
Kuulemme miksi tietoisuustaidoista kannattaa olla kiinnostunut ja minkälaista
tieteellistä tutkimusta aiheesta on tehty. Ymmärrämme miten tietoisuustaidot
metataitona vaikuttaa mm. vuorovaikutustaitoihin, stressin hallintaan ja
jokaiseen elämän hetkeen. Pohdimme millä logiikalla ja oivalluksella loppuelämä
voikin olla kaksinkertainen? Saamme oivalluksia ja kokemuksia, jotka tuovat heti
elämäämme uusia sävyjä.

KOKEMUKSIA

Tutkimme tietoisuustaitoja pienillä huomion kokeilla. Teemme klassisen
meditaatioharjoituksen kohteen kanssa.

 

 

TIETOISUUSTAIDOT (MINDFULNESS) JA ERITYISTEEMA

Tutustumme tietoisuustaitojen perusteisiin, taustoihin ja teorioihin. Teemme
perusharjoituksen. Katso johdanto tietoisuustaitoihin.

Sitten syvennymme erityisteemaan. Valitse seuraavista kiinnostavin ja eninten
ihmisiä hyödyttävä tai ravisteleva.

 

I) TIETOISUUSTAIDOT JA VUOROVAIKUTUS

Tietoisuustaidot ovat vuorovaikutuksen ytimessä. Oivallamme kuuntelun,
katsomisen ja läsnäolon voiman. Saamme uusia mausteita arkemme
vuorovaikutustilanteisiin. Sisältää myös muutamia vuorovaikutusharjoituksia ja
mahdollisesti muutaman yllätyksen.

 

II) TIETOISUUSTAIDOT JA STRESSIN HALLINTA

Ymmärrämme syvemmin stressireaktiota ja etenkin länsimaisten nykyihmisten
kiusaa: ajatuspohjaista psykologista stressiä. Mukaan lähtee näkökulmia ja
menetelmiä stressivapaampaan elämään.

 

III) TIETOISUUSTAIDOT JA JOHTAMINEN

Johtaja johtaa ennen kaikkea omaa ja ihmisten huomiota, taitaa kuuntelun ja
vaikuttavan läsnäolon. Ota uusia menetelmiä työkalupakkiisi!

 

IV) TIETOISUUSTAIDOT JA OIVALLUS

Radikaalit ja elämää mullistavat oivallukset, jotka voivat seurata
tietoisuuden, ajatusten ja kokemusten suhteiden syvemmästä ymmärtämisestä.
Omalla vastuulla – näkökulma elämään saattaa muuttua radikaalisti.

 

V) TIETOISUUSTAIDOT KÄYTÄNTÖÖN

Erityishuomio menetelmien käytäntöön viemisessä ja harjoitusajan löytämiseen
arjessa. Ei niin lennokasta, mutta sitäkin hyödyllisempää! Näkökulmia myös
muutoksen luomiseen.

 

VI) TIETOISUUSTAIDOT JA TYÖYHTEISÖTAIDOT

Yhdistää monia edellä kuvattuja kokonaisuuksia. Konkreettisia ideoita ja ehdotuksia!