Tietoisuusohjaajakoulutuksen ohjelma ja aikataulut

 

OHJELMA JA AIKATAULUT

 

Koulutus toteututaan koulutuspäivinä 0900-1700 sisältäen tunnin ruokatauon ja minitaukoja.

Nuuksiossa suositellaan jäämään pidemmäksi aikaa ja jäädä viettämään iltaa lauantaina ja yöpymään omassa teltassa, jos mahdollista.

Retriitillä aikataulu saapumispäivää ja lähtöpäivää lukuun ottamatta 0600-2100 sisältäen kolmen tunnin siestan ja ruokataukoja sekä minitaukoja.

Jokaisella kerralla on runsaasti harjoituksia ja kolmannesta kerrasta eteenpäin niiden opetusta toisille osallistujille miniopetuksissa pienryhmissä.

 

PERUSTA JA HYVINVOINTI

 

I)  LÄSNÄOLO, HARJOITUKSET JA TAVAT   14.3.-15.3.15

Perusteet: läsnäolo, tietoisuus ja mindfulness

Mindfulnessin juuret idässä ja uusi kehitys lännessä

Nykyihmisen haasteet, stressi ja läsnäolon tarpeen lisääntyminen

Erilaiset meditaatiot ja niiden taustateoriat

Muodolliset ja epämuodolliset harjoitukset

Kuinka luoda tapoja ja muutosta

Harjoitusrutiinin luominen

TAPIOLAN JOOGASTUDIO

 

 

II) ELÄMÄNTYYLI, ONNELLISUUS JA TOIMINTA   18.4.-19.4.15     

Ihmiselle lajityypillinen toiminta ja onnellisuus

Tasapainoinen ja osallistuva elämäntyyli, joka tukee oivallusta ja kasvua

Itsestä huolehtiminen, itselle parhaan antaminen ja sisäinen täyteys

Unelmat ja tavoitteet sisäisestä täyteydestä käsin – mitä haluan harjoitus 1

Toiminnassa oivallus mitataan – toiminta tietoisemmaksi tulemisen välineen

Flow-tila ja merkityksellinen elämä

TAPIOLAN JOOGASTUDIO

 

 

III) LÄSNÄOLON STRATEGIAT JA KEHOLLISUUS   16.5.-17.5.15                                                    

Läsnäolon hyveet ja strategiat

Oman ja muiden huomion ohjaaminen ja häiriöiltä suojautumisen tärkeys

Ensimmäiset ohjaamiset ja myönteisen rakentavan palautteen antaminen

Luonto hyvinvoinnin lähteenä ja metsään uppoutuminen – menetelmän taustat

Kehollisuus ja juurevuus

NUUKSIO

 

 

SYVENTYMINEN JA OIVALLUS

 

IV) OHJAAMINEN JA OPASTAMINEN   6.6.-7.6.15           

Ohjaaminen ja inspiraation virta

Olet antamassa ja palvelemassa – itsensä unohtaminen

Opetustunnin rakenne ja yksilöohjaustunnin rakenne

Miten voit auttaa ihmisiä palamaan läsnäoloon

Muiden ja omien ajatusten lempeä kyseenalaistaminen

Mitä tehdä, jos ohjattava näyttää olevan epätasapainossa

 

 

V) TIETOISUUS, TODELLISUUS JA VALAISTUMINEN   20.7.-23.7.15

Tietoisuus eri traditioissa – mitä voimme oppia kirjoituksista

Paljon harjoituksia ja edenneitä chi kung -harjoituksia

Paljon omaa ohjaamista

Tietoisuus, no-mind, todellisuus ja valaistuminen

Keskustelupiirejä

Rentoutumista

Ryhmätehtäviä

Hauskuutta

RETRIITTIKESKUS ETELÄ-SUOMI

 

 

VI)  SISÄISTEN ESTEIDEN VOITTAMINEN JA ROHKEUS   15.8.-16.8.15              

Ego, kielteiset ohjelmoinnit ja tiedostamattomuus itsessä, muissa ja yhteisöissä

Rohkeus katsoa omia kielteisiä rakenteita ja vapautua niistä

Rohkeus katsoa todellisuutta ja missä nyt olen

Rohkeus astua eteenpäin ja toimia – toiminnassa oivallus mitataan

Myötätunto, anteeksi antaminen ja hyväksyminen

Mitä haluan harjoitus 2

NUUKSIO

 

KASVU JA ANTAMINEN

 

VII) VUOROVAIKUTUS, SYDÄMELLISYYS JA ESIINTYMINEN   12.9.-13.9.15

Heartfulness (sydämellisyys) ja mindfulnessin tukena

Viisauden ja myötätunnon tasapaino

Esiintyminen

Esitykset

Karisma (läsnäolo, voima, lämpö, ilmaisullisuus ja huomion johtaminen)

 

 

VIII) LUOVA PROSESSI JA TULOKSET   10.10.-11.10.15

Omat vahvuudet ja kehityskohteet luovassa prosessissa: idea-ajatus-tunne-toiminta

Keinoja eri alueiden vahvistamiseen

Hyvän kurssin, luennon, valmennuksen sekä retriitin suunnittelu ja markkinointi

Oivallusmyyminen – anna oivalluksia jokaisessa vuorovaikutuksen hetkessä

Blogi ja kotisivut sekä muita strategioita – kuinka alkuun

Toiminta, liike (momentum), sitkeys ja joustavuus

 

 

IX) LAHJAN ANTAMINEN   14.11.-15.11.15

Hyvinvoinnin runsaus, yhteyden kokemus ja runsaudesta antaminen

Mikä on sinun ydinlahjasi ja viestisi ihmisille ja elämälle

Antaminen ja kontribuutio ihmiselle lajityypillistä – mitä jätät perinnöksi tuleville sukupolville

Kertausta

Loppukoe

 

 

X) VALMISTUMINEN   16.1.-17.1.16

Paljon harjoituksia

Toisten osallistujien voimaannuttamista

Koulutusprosessin muistelu, irtipäästäminen ja hyvästit tälle vaiheelle

Mitä haluan harjoitus 3 sekä seuraavat askeleet ja tulevalle avautuminen

Todistusten jako

Juhlat