Tietoisuusohjaajaksi valmistumisen kriteerit

TIETOISUUSOHJAAJAKSI VALMISTUMISEN KRITEERIT

Valmistuttuaan voi käyttää nimikettä tietoisuusohjaaja tai mindfulness-ohjaaja.

Osallistuminen 80% koulutuspäiviin
*käymättä jääneet päivät ja aiheet korvataan erityistehtävillä

Online-opetuksiin osallistuminen tai tallenteiden kuuntelu

 

Meditaatioharjoituksia päivittäin 20-60 minuuttia (20 minuuttiin siirrytään askel askeleelta neljän viikon aikana)
*lisäksi myös kehotietoisuusharjoitus vähintään yhden kerran päivässä – tämä voi olla vain muutamia minuuttejakin

Epämuodollisten läsnäoloharjoitusten ja -oivallusten integrointia arkeen

Läsnäolon hyveiden ja strategioiden tutkimista ja kylvämistä elämään

Koulutuksen ydinarvojen ja asenteiden seuraaminen koulutuspäivinä ja muuten vuoden aikana

 

Yhteensä 10 ohjattua tuntia harjoituksia ja aihealueiden opetusta – vähintään 20 minuutin ja enintään 3 tunnin kokonaisuuksissa.

Yhden opetuksen hyväksytty suorittaminen

Loppukokeen hyväksytty suorittaminen

Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen

 

Itsenäistä opiskelua, kirjojen lukemista, videoiden katsomista ja pienten tehtävien tekemistä

Valmius kasvaa ja luoda uusia myönteisiä tapoja ja rutiineja vuoden aikana

 

Sitoutuminen korkeisiin eettisiin periaatteisiin toimittaessa ohjattavien ja asiakkaiden kanssa