Elämänalueiden pohdinta

KOKONAISUUS

 

Miltä elämä tuntuu kokonaisuutena?

 

Nouseeko arvioinneista jotakin esiin ja osuuko joku erityisesti silmään?

 

Tuntuuko huomio menevän erityisesti tietyille elämänalueille?

 

 

HYVÄ JA VOIMAVARAT

 

Aluksi on hyvä tarkastella missä on paljon tyydytystä, täyttymystä ja hyvää. Varmasti jollakin alueella on enemmän tai vähemmän hyvää. Hyvästä kannattaa olla kiitollinen. Kannattaa ensin ankkuroitua hyvään ja rauhaan. Huomata, että nyt on elossa ja vaikka tilanne olisi mikä – on olemassa. Löytää kokemus täyteydestä ehkäpä rintakehän alueella.

 

Sitten voi tutkia onko elämässä joitakin elämänalueita, joilta erityisesti saa voimavaroja. Näitä ovat elämänalueet, jotka tuntuvat hyviltä ja jotka ovat tärkeitä ja jotka vievät vähän tai vain kohtalaisesti voimavaroja. Niitä kannattaa arvostaa ja juhlia! Suurimmat kiitollisuuden aiheet kannattaa kirjoittaa ylös.

 

Kokemus täyteydestä, hyvästä ja kiitollisuudesta mahdollistaa sen, että haastavat elämänalueet voi kokea enemmänkin seikkailuna ja haasteena laajentaa hyvää eikä vain puutteesta nousevana kiivaana taisteluna saavuttaa edes jonkinlainen tyytyväisyys. Jos vain kiinnittää huomiota epätyydyttäviin elämänalueisiin, tulee takuulla kokemaan lisää tyytymättömyyttä, koska huomio askartelee tällöin juuri tyytymättömyyden kokemuksessa.

 

On aivan eri asia lähteä saavuttamaan uutta ja muuttamaan elämään, jos voi kokea sen laajentumisena ja seikkailuna omasta hyvästä valtakunnasta uusille tuntemattomille maille.

 

On tärkeää löytää rauhallinen halu ja inspiraatio muuttaa elämää vielä paremmaksi ja täyteläisemmäksi eli kasvaa ja vapautua pakonomaisesta tarpeesta tehdä kaikesta täydellistä tai päästä puutteen kokemuksesta. Tietyn impulssin seuraaminen johtaa suurella todennäköisyydellä saman lisääntymiseen. Hyvä seuraaminen lisää hyvää ja pelon seuraaminen pelkoa. Parasta on siis toimia sisäisen täyttymyksen tilasta!

 

 

TASAPAINO JA MISTÄ SYNTYY  SUURIN MYÖNTEINEN VAIKUTUS

 

Jos valitsee haasteen itselleen, niin miten se kannattaa valita? Tässä on muutamia ideoita.

 

Haaste kannattaa valita elämänalueelta, joka tuntuu erityisen tärkeältä eli heijastaa itselle tärkeitä arvoja ja asioita. Ja sellainen alue, jossa täyttymyksen taso on alhainen ja joka vie paljon kapasiteettia. Muuttamalla tätä aluetta myönteisemmäksi todennäköisesti voi kaikkein eninten muuttaa elämän kokonaisuutta tyydyttävämmäksi.

 

Joskus kuitenkin kannattaa ottaa seuraavaksi suurin haaste ja joka ehkä ei ole liian suuri pala. Kohtalaisen haasteen voittaminen voi lisätä itseluottamusta, voimavaroja ja näkökulmat voivat laajentua.

 

Ennen kuin heittäytyy muotoilemaan tavoitteita ja suunnitelmia, voi olla hyvä myös tarkastella ajatuksiaan epätyydytyksen tilasta – ravistella hieman pakkaa.

 

A) Ovatko nämä ajatukset totta, jotka viittaavat tyytymättömyyteen? Onko se vain ajatus, että tämä elämänalue ei ole hyvässä tilassa? Vain tuntuisiko jossakin syvällä sisällä tunne, että oikeastaan asiat ovat aika ok.

 

B) Ovatko nämä vain muilta ihmisiltä, yhteiskunnalta yms. omaksuttu käsityksiä, siitä miten asioiden tulisi olla? Käsitykset eivät ole välttämättä totta sinulle, kun tarkastelet asioita syvemmän oman totuuden pohjalta!

 

C) Onko elämä ehkä muuttunut? Arvosteleeko elämäänsä kuitenkin vielä vanhojen näkökulmien pohjalta? Usein paha mieli ja kärsimys johtuvat omien käsitysten ja todellisuuden ristiriidasta. Vai löytyykö syvältä sisältä kokemus, että asiat eivät ole kohdallaan ja jotakin tulisi oikeasti tehdä. Aivan kuin kenkä ei sopisi enää jalkaan tai hansikas käteen.

 

D) Kaikkiin ratkaisuihin tulee paljon lisää tilaa, joustavuutta ja mahdollisuuksia, jos ensin hyväksyy todellisuuden, itsensä ja kaikki asiaa koskevat ihmiset ja tahot. Ja sitten myötätunnosta ja sisäisen viisauden tilasta käsin lähtee tekemään sen mikä pitää tehdä.

 

On mysteeri, että tasapaino ja kultainen keskitie suovat yleensä suuremman täyttymyksen kuin suuret erot – huiput ja rotkot. Toki jännitteet ovat monille taiteellisille ja muille ihmisille energian lähde. Mutta täyttymyksen ja rauhan näkökulmasta usein tasapaino on ravitsevampaa ja hedelmällisempää.

 

Huiput ja rotkot -lähestymistapa voi myös viitata pyrkimykseen kompensoida jotakin, joka voi olla seurausta haluttomuudesta kohdata todellisuutta, omaa itseään ja muita ihmisiä. Se voi olla sellaisten käsitysten seuraamista ja toteuttamista, jotka eivät oikeasti heijasta todellisuutta itsestä ja siksi aina tulee hetkiä, jolloin hiekkalinnan dramaattisesti pyyhkiytyy aaltoihin.

 

Miten elämän kokonaisuutta esim. itsestä huolehtimista, uraa ja perhe-elämää voisi tasapainottaa vai tarvitsiko enemmän aikaa oivaltaa olemassa olemisen mysteeriä ja syviä kaipuitaan. Hallitseeko valtakuntaansa (elämäänsä) viisaudella ja myötätunnolla huomioiden kaikkien tahojen hyvinvoinnin ja kasvun? Kukoistaako elämän puutarha?

 

Intuitio. Missä on kohta? Se kohta haastavalla tai täyttymyksen alueella, jossa pieni muutos, korjausliike tai asioiden linjaaminen oman todellisten arvojen mukaisesti saa aikaan suurta myönteistä muutosta koko elämään.

 

Elämää voi lähestyä loogisesti, mutta välillä elämän lähestyminen mysteerinä ja intuition kuuntelu on kaikkein hedelmällisintä myös panos-tuotos-näkökulmasta. Se, että keho toimii ja on ollut elossa vuosia tai vuosikymmeniä on jo mysteeri ja suuren älykkyyden ilmentymä. Kehossa tapahtuu sekunnissa miljoonia ellei miljardeja erilaisia prosesseja. Pääosin erittäin onnistuneesti, koska olemme edelleen elossa. Onneksi meidän rajallisen loogisen mielen vastuulla ei ole kymmeniä elimistön prosesseja, jotka nyt toteutuvat onnistuneesti ja automaattisesti.

 

Voisimmeko löytää tiedon, intuition, joka samalla älykkyydellä kertoisi mitä seuraavaksi tulee tehdä, jotta tasapaino palautuisi tai harmonia syventyisi. Uskon, että se on mahdollista.

 

 

TAVOITTEET, MUUTOS JA KÄYTÄNTÖ

 

Jokainen on tähän mennessä saavuttanut isompia ja pienempiä tavoitteita. Luonut elämään muutosta ja vienyt ideoita käytäntöön ja nähnyt konkreettisia tuloksia. Meillä kaikilla on valitsemisen, sitoutumisen (keskittymisen) ja toiminnan kyky. Kyky luoda muutosta ja olla osana muutoksen virtaa.

 

Tässä oivallusten blogitekstissä ei tällä kertaa uppouduta tähän toiminnan askeleeseen vaan huomiomme oli enemmänkin elämänalueiden tarkastelussa ja analysoinnissa. Tähän toiminnan askeleeseen palataan varmasti myöhemmin kuten myös intuitioon.

 

Haaste on…

Toteuta eninten elämääsi parantava suunnitelma ja joka tuntuu inspiroivalta ja intuitiivisesti juuri oikealta toteuttaa juuri nyt. Ota muutama tavoite vain kerralla. Huomiota ja voimaa ei kannata liikaa hajottaa. Ja taas vain ainoastaan yhteen tavoitteeseen kiinnittyminen voi estää luovuuden ja inspiraation spontaania virtaa eikä ehkä anna tilaa asioiden välillä levätä ja kypsyä.

Ja nauti matkasta nykyhetkessä… joka avautuu hetkestä hetkeen.