Rehellisyys kolmessa maailmassa

| Wednesday, November 8th, 2017 | Comments Off on Rehellisyys kolmessa maailmassa

Rehellisyys on asioiden suoraa kohtaamista ilman väistelyä. Rehellisyys on asioiden huomioimista. Rehellisyys on totuudellisuuteen sitoutumista. Rehellisyys on todellisuuteen ankkuroitumista. Rehellisyys on tietoisuutta. Jos olet kiinnostunut kasvusta, hyvinvoinnista ja läsnäolosta, niin rehellisyys on sinua varten ja on mitä voimallisin lähestymiskulma ja “menetelmä”.

Kuinka rehellinen sinä olet?

Tässä on kolme maailmaa, joissa esimerkiksi voit tutkia rehellisyyden voimaa ja harjoittaa rehellisyyttä. Missä sinä olet erityisen vahva näistä kolmesta? Missä sinulla olisi erityisesti lisättävä rehellistä asioiden kohtaamista? Nyt tutkitaan kolmea maailmaa: todellisuus, oma itse / psykologinen todellisuus ja sosiaalinen todellisuus.

 

TODELLISUUS JA REHELLISYYS

Mindfulness-kursseilla olen usein puhunut suorasta tiestä oivallukseen ja läsnäoloon.

Kuinka syvästi voit huomioida aistittavaa todellisuutta ympärilläsi ja rehellisesti katsoa sitä ja tajuta, että tulevaisuus, menneisyys ja muut paikat ovat vain tässä hetkessä luotua kuvitelmaa “mielen kuplassa”? Aivosolutkin, jotka aktivoituessaan luovat nämä kuvitelmat, ovat vain tässä ja nyt. Et ole matkalla minnekään – tietoisuus on ja lepää nykyisyydessä ikuisesti. Matkalla olemisen kokemus on vain mielen kuvitelmaa. Vaikka toki maailmassa on liikettä ja muutosta, mutta sinä olet kuitenkin AINA vain tässä ja nyt.

Tässä todellisuuden kohtaamisessa voit todeta, että itse asiassa nimesi ja tarinasi (historia) sinusta ovat vain tässä hetkessä luotu muistoista muodostuva hahmotelma ja vain aivosolujen tietynlaisin ainutlaatuisin kytköksin rakennettu. Näiden muistojen pohjalta luodaan sitten projektio tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Luodaan tulevaisuus-menneisyys-jatkumo omassa mielessä. Voitko huomata näiden menneisyyteen ja tulevaisuuteen kytkeytyvien rakenteiden pohjimmaisen tyhjyyden? Voitko huomata, että ne ovat vain ajatuksia tietoisuudessasi tässä ja nyt? Tällainen todellisuuden rehellinen tutkimus on tie läsnäoloon, meditaatioon (tässä hetkessä olevan hereillä olemisen huomaamiseen) ja syviin oivalluksiin.

 

PSYKOLOGINEN REHELLISYYS

Tämä rehellisyys on käytännöllistä. Se on sen huomioimista, että mikä on itselle tyypillistä ja ainutlaatuista. Tämä rehellisyys tavallaan toimii kuitenkin usein kuvitteellisessa menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan muistia ja menneisyyden tapahtumien pohdiskelua. Toki tämä rehellisyys toimii valinnan hetkissä tässä ja nyt – haluatko kahvilassa oikeasti teetä vai kahvia? Onko elimistöllesi parempi valinta smoothie vai munkki? Tiedätkö mistä pidät, mistä et, missä olet hyvä ja missä ovat vahvuutesi? Tiedätkö missä tarvitset harjoitusta ja missä asioissa sinun kannattaa pyytää muilta apua ja vaikka tehdä asioita yhdessä muiden kanssa? Tiedätkö missä oikeasti haluat asua, minkälaisten ihmisten kanssa viettää aikaa, mitä tehdä ja mitä tavoitella?

Oletko rehellinen itsellesi? Usein tieto näistä ja muista asioista on aina sisälläsi aivan selkeästi, mutta sen toteaminen vaatii vain rehellistä itselle asioiden myöntämistä.

Kiinnostavaa on, että joku tavallaan voi olla vahvasti läsnä ja toteuttaa rehellisyyttä absoluuttisella tasolla (ensimmäinen kohta), mutta kuitenkin saattaakin vältellä itselleen rehellisesti sen myöntämistä erilaisissa elämän tilanteissa.. Mikä on juuri sinulle ainutlaatuisena ihmisenä hyväksi?

 

SOSIAALINEN REHELLISYYS

Tiedän ihmisiä, jotka ovat rehellisesti heti nähneet ja todenneet, että mikä on sosiaalinen todellisuus tässä maailmassa tänä aikana.

Tämä yhdessä luotu sosiaalinen todellisuus on tavallaan yhteinen sosiaalinen harha, jota jotkut kutsuvat termillä “cultural trance”. Se on yhdessä tiettyjen ihmisten luoma iso kulttuurillinen “ajatuskupla”. Tarina siitä mikä on hyvää ja huonoa sekä mihin tulisi pyrkiä. Jos matkataan toiseen maahan, voidaan huomata, että paikallinen yhteinen kuvitelma on erilainen ja ihmiset toimivat ja arvostavat erilaisia asioita tietyin variaatioin. Toki nykymaailmassa kulttuurit ja arvostukset sekoittuvat planeetalla internetin ja muiden helppojen kommunikaatiomenetelmien vuoksi. Tämän voisi nähdä myönteisenä kehityksenä. Jos matkataan toiseen aikaan vaikka kahden tuhannen vuoden taakse, niin maailma arvostukset ja toimintatavat ovat taas aivan erilaiset.

Kuitenkin vaatii oikeasti rehellisyyttä ja oman minän halujen, pelkojen, huolien ja kuvitelmien sivuun työntämistä, että voi nähdä selkeästi miten sosiaalinen maailma toimii. Nämä ihmiset, jotka ovat rehellisesti todenneet ja selkeästi nähneet sosiaalisen todellisuuden ja ymmärtäneet paikallisen tämän ajan “pelin” säännöt ja hengen, pärjäävät usein hyvin. Sosiaalinen todellisuus kertoo hyvinkin paljon siitä, että mikä on lisäarvoa tässä paikallisessa todellisuudessa. Lisäarvon tuottaminen ja arvostusten tajuaminen taas ovat suoraan liiketoiminnan ytimessä ja yhteisössä merkittävään asemaan nousemisen perusta.

 

REHELLISYYS ERI MAAILMOISSA

Kiinnostavaa on, että joku voi olla rehellinen ensimmäisellä absoluuttisella tasolla ja tajuta, että on vain nyt tai psykologisella tasolla tietää mitä oma ainutlaatuinen ihmisnisäkäs haluaa ja missä sen vahvuudet ovat. Kuitenkin voi olla epärehellinen sosiaalisen todellisuuden kanssa. Voi ohittaa sosiaalisen todellisuuden, jossa suurin osa ihmisistä elää ja siten olla kykemätön luomaan yhteyden kokemusta ihmisten kanssa.

Toisaalta, joku taas voi pelata hyvin paikallisen pelin mukaisesti ilman, että todella tekee sitä mitä rakastaa. Toki usein suurimmat menestykset syntyvät, kun ihminen tekee mitä rakastaa ja se sopii hyvin sosiaalisen todellisuuteen. Tällainen erityisen menestyvä ihminen voi kuitenkin olla täysin ohittanut asioiden todellisen laidan ja olla huomaamatta omien ja yhteisten mielen rakenteiden kuviteltua luonnetta.

 

KASVUN “MATKA”

Voi myös ajatella, että kasvun matka on vapautua ja löytää paikallisten sosiaalisten ehdollistumien alta, että mitä itse ainutlaatuisena ihmisenä haluaa ja kaipaa. Tästä sitten matkata vielä tulevaisuudessa ja menneisyydessä elävän minän toiselle puolelle. Saapua todellisuuteen, joka on aina tässä ja nyt ympärillä ilman mielen kuorrutusta. Lopulta havahtua vapauteen ja hereillä olemiseen. Zen tarinoissa puhutaan markkinapaikalle palaamisesta eli syvien oivallusten jälkeen voi taas palata kaiken ja kaikkien keskelle ilman vaaraa selkeyden menettämisestä. Markkinapaikalle palaaminen lienee on usein se viimeinen matkan askel.

 

Missä alueilla sinun rehellisyysvahvuutesi ovat?

Voitko löytää ja “kehittää” rehellisyyttä kaikilla tasoilla. Ehkäpä oikeasti rehellisyyttä ei voi kehittää, koska se kun on vain, tässä ja nyt hetkessä, asioiden katsomista sekä kohtaamista ja rehellisesti itselle todellisuuden ja totuuden myöntämistä.

VOISITKO TAITAA REHELLISYYDEN?
1) konkreettisen todellisuuden tasolla ja siten syventää läsnäoloa tai vain huomata, että on vain nyt – havahtua todellisuuteen ja vapauteen.
2)psykologisella ja inhimillisellä tasolla ja tietää mitä haluat – luoda sisäisesti ja inhimillisesti täyttymyksellisiä kokemuksia itsellesi.
3) sosiaalisella tasolla ollen “street wise” ja hyvällä tavalla luoda ihmisille heidän todellisuudessa tärkeitä ja arvokkaita kokemuksia sekä kohdata heidät siellä missä he ovat – luoda ulkoisesti rikkaan elämän itsellesi.

 

Rehellisiä hetkiä,

Jarko Taivasmaa

Comments are closed.