Halut ja sisäinen täyttymys

| Monday, September 4th, 2017 | Comments Off on Halut ja sisäinen täyttymys

Halut ovat hyviä ja tärkeitä. Tästä on oikein oivallinen harjoitus aiheesta https://www.taivastalo.fi/2017/01/mita-haluan-harjoitus/

Haluta voi ainakin kahdella tavalla. 1) Haluta jotakin maailmasta, jotta löytäisi tästä jostakin täyttymyksen sisäiseksi kokemukseksi. 2) Tai haluta ilmaista sisäistä jo olevaa täyttymystään. Kumpikin näistä on luonnollisia kokemuksia ihmisille.

Koska emme ole (vain) tietoisuusvalopalloja valomeressä vaan ihmisolentoja – ihmisnisäkkäitä – me emme ole vain olemassa, vaan olemme myös tekemässä, kokemassa, kohtaamassa, koskemassa ja niin paljon muuta. Voi huomata, että emme oikeastaan useinkaan etsi konkreettisia asioita elossa pysymiseen liittyvien asioiden lisäksi. Etsimme sisäisiä kokemuksia. Jos haluamme uuden auton, kodin, ihmissuhteen, statuksen, työn tai mitä vain, eivät nämä ulkoiset objektit ja olosuhteet muuta mitään sisänsä missään. Vapaus, runsaus, rakkaus, ilo, luovuus ja turva, jotka tuntuvat sisällä, ovat se mitä tavoittelemme näiden asioiden kautta. Joku voisi tutkia, että missä tämä sisäinen laatu ja täyttymys tuntuu, niin se itse asiassa tuntuu usein rinnan alueella. Eli ulkoinen asia – vaikka ihana lomamatka tuntuu sisimmässä.

 

Mitä haluan harjoituksen lisäksi tässä on nyt toinen harjoitus ja tutkimus liittyen haluihin. Tämä tutkimusvaiheessa oleva konsepti ja harjoitus eikä mikään kiveen hakattu lähestymiskulma, joka toimii aina kaikilla tai edes ilmentää syvintä tapaa tutkia haluja.

Kun haluat seuraavan kerran jotakin, lähde tutkimusmatkalle. Etenkin jos haluat jotakin todella paljon, niin tutkimus voi olla vielä helpompi.

A) Pura konkreettisen objektin, tilanteen ja olosuhteen alta esiin se mitä haluat oikeastaan tuntea sisälläsi. Tai ehkä haluat suoraan tuota sisäistä kokemusta. Tuo kokemus voi olla esimerkiksi rauhaa, iloa, turvaa, vapautta, yhteyttä, rakkautta tai mitä vain.
OLOSUHTEISIIN JA OBJEKTEIHIN LIITTYVÄ TAVOITELTU SISÄINEN LAATU

B) Tutki nyt löytyykö sisältäsi suurempi ja selkeämpi tai pienempi ja hienovaraisempi tyytymättömyyden kokemus ja tunne. Kielteisiä tuntemuksia, jotka voivat olla ihan mitä tahansa tuntemuksia. Eli usein kun haluamme jotakin haluamme pois siitä kokemuksesta mitä nyt juuri on (ensimmäinen tapa haluta).
ULKOA TAVOITELLUN SISÄISEN LAADUN ALLA OLEVA KIELTEINEN LAATU

C) Mitään ei voi havaita ilman kontrastia. Jos olisi vain vihreää, olisi vain vihreää. Jos koko olemus ja universumi olisi täynnä tyytymättömyyttä ei voisi edes haluta johonkin toiseen, koska ei olisi tietoa toisesta. Sitten tuleekin se ihme (väite) eli, jotta voisi kaivata vaikka iloa, jota saisi hyvästä seurasta, niin tuon ilon pitää olla jossakin muodossa jo sisällä. Vain näin tämä haluamisen dynamiikka voi käynnistyä. Eli ihmehyppy on se, että lähteekin etsimään tuota täyttymystä sisältään suoraan, jossa se lienee voi olla paljon voimallisemmassa muodossa. Tai välttää hetken ulkoisten asioiden tavoittelua, suunnittelua, tahtomista ja toimintaa ja vain uppoutuu tyytymättömyyteen ja kielteisiin kokemuksiin ja antaa niiden sulaa pois hyväksyvässä tietoisuudessa. Näin putoaa spontaanisti tyytyväisyyteen, jota yrittänyt tavoitella ulkoisista asioista. Tämä täyteys tuntuu todennäköisesti rinnan alueella.
OIVALTAMINEN, ETTÄ KIELTEISEN LAADUN ALLA SISIMMÄSSÄ ONKIN JO TUO MYÖNTEINEN LAATU, JOTA ETSISI ULKOPUOLELTA. OLEMME JO ITSE SE TÄYTTYMYS, JOTA ETSIMME.

Tässä voi myös välillä hypätä A-kohdasta suoraan C-kohtaan eli suoraan lähteä löytämään sisältä niitä myönteisiä kokemuksia, joita etsii maailmasta, ihmisistä ja olosuhteista. Usein taas voi olla tärkeää todella tutustua kielteisiin tunteisiin ja antaa niiden tuntua – sulaa pois. Jos ei ole kielteisistä tunteista tietoinen, niin ei niistä voi päästää irtikään. Tässä linkissä on vanhassa blogissa ollut tunnetaitoharjoitus tunteiden tuntemiseen https://www.taivastalo.fi/2015/12/tunteet-ja-tunneharjoitus/

Tässä koko tutkimus. Huomaa, koska olemme ihmisolentoja, niin voimme ja meidän tuleekin haluta asioita. Haluaminen saa meidät toiminaan. Mutta kun on löytänyt ilon sisältään, jota etsii vaikka sosiaalisista tilanteista, niin väitteeni on, että se konkreettinen ilmentyminen ja saavuttaminen on paljon helpompaa, kun sen kokee jo sisällään. Sisäisessä tyyneydessä ja tyytyväisyydessä voi nähdä selkeämmin askeleet ulkoiseen olosuhteeseen, kun ulkoinen onnistuminen tai epäonnistuminen eivät ole niin merkityksellisiä. Myös siksi, että ei ole niin kovaa tarrautumista ulkoisiin tilanteisiin, jotka ovat aina alttiita muutoksille.

 

 

Tämä voi myös viedä henkisten traditioiden yhteyteen ja myös sama tiivistetysti.

“Valaistuminen.”
“Vapautuminen”
“Taon luonnollisessa virrassa eläminen.”
“Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”

Eli täydellinen täyttymys!

Kaikki me etsimme täyttymystä elämässämme. Tämän etsinnän alla on hienovaraisempi tai selkeämpi tyytymättömyys siihen mitä on nyt. Tutkimme ja oivallamme, että tämän täyttymyksen on oltava jo sisällämme, koska ilman kontrastia emme voisi havaita näitä laatuja. Sitten tutkimme ja annamme itsemme pudota suoraan tähän aina kaipaamaamme täyttymykseen juuri nyt. Tai tietoisesti etsimme sitä sisältämme. Tai mahdollisesti antaudumme tuntemaan enemmän pinnalla olevaa tyytymättömyyttä kokonaan. Näin tyytymättömyys spontaanisti sulaa pois tietoisuudessa tässä ja nyt. Täyttymys sisällä on aina ollut vahvempi ja perustavanlaatuisempi kuin tyytymättömyys. Olemme etsineet täyttymystä kaikkialta ja kuitenkin se on se, jota me olemme aina olleet.

Tämän jälkeen myös elämä voi vapaasti liikuttaa meitä toteuttamaan luontaista “tarkoitustamme””dharmaa” yksilöllisiä erityislaatujamme, koska emme suuntaa tavoittelemaan täyttymystä ulkopuoleltamme (toinen tapa haluta).

 

Hyvää halun tutkimusta ja täyteyden kokemusta,

Jarko Taivasmaa

Comments are closed.