Mindfulness-ohjaajakoulutus syksy 2015

| Tuesday, April 21st, 2015 | Comments Off on Mindfulness-ohjaajakoulutus syksy 2015

Mindfulness-ohjaajakoulutus

shutterstock_178345556 – kopio

 

Mindfulness ammatiksi?

Mindfulness-harjoitukset   Arjen läsnäolo   Työyhteisötaidot

Taivastalon ohjaajakoulutus on tarkoitettu niille, jotka näette itsenne tulevaisuudessa työskentelemässä mindfulness-ohjauksen parissa. Koulutus on myös niille, jotka jo työskentelette hyvinvoinnin ja tietoisuustaitojen kanssa ja haluatte uutta näkemystä sekä uusia menetelmiä tukemaan työtänne.

Ohjaajakoulutus on vahva tuki myös niille, jotka haluavat syventää omaa henkilökohtaista kasvuprosessia.

Ohjaajakoulutus on suunniteltu niin, että valmistuttuasi sinulla on osaamista lähteä todella tekemään töitä itsesi, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Opetus perustuu myös paljon kokemukselliseen oppimiseen ja opiskelija saa vahvan  kokemuksen läsnäolosta oman toiminnan ja ohjauksen perustaksi. Ohjaamista harjoitellaan kymmeniä kertoja koulutuspäivien aikana ja jokainen saa vahvan luottamuksen omiin ohjaamis- ja esiintymistaitoihinsa.

 

shutterstock_210759496 nettiin

 

Koulutuksen rakenne – miten opit

Lähiopetuspäivät   Online-opetus   Itsenäinen opiskelu   

22 kpl   (sisältäen 6pvän retriitin luonnonkauniissa ympäristössä täydellä ylläpidolla.)

Koulutus sisältää kirjallisuusreflektioita, oppimispäiväkirjan tekemistä, ohjausharjoittelua tieto-osuuksien ja harjoitusten vetämisestä omalla ajalla sekä lopputyön. Opiskelija laatii koulutuksen alussa itselleen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Kehittymistä tukemaan opiskelijat saavat kirjallisia harjoitusmateriaaleja sekä audio- ja videomateriaaleja sekä powerpoint-esityksiä, joita voit käyttää oman kasvun tukena sekä omien materiaalien luomisen perustana. Lisäksi jokainen saa 3 tuntia henkilökohtaista ohjausta (Helsingissä / Skype) ohjaamistaitojen kehittämisen sekä oman prosessin tueksi.

Koulutus tähtää myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja näkökulma on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Kasvuprosessissa rehellisyys itseä kohtaan, koulutusryhmän tuki ja oivallusten jakaminen ovat olennaisia.

 

Koulutuksen sisältöjä – mitä opit tekemään

Mindfulness   Muutos   Muut menetelmät

Pääfokus koulutuksessa on, että jokainen oppii omalla ainutlaatuisella tyylillään ohjaamaan yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä mindfulness- ja meditaatioharjoituksiin sekä arjen läsnäoloon. Lisäksi opit ohjaamaan. (katso linkki)

Opit käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan retriitin, kurssin, ryhmätunnin, yksilöohjauksen sekä mindfulness-valmennuskokonaisuuden työelämää varten.

 

PÄIVITYS

VIERAILEVA KOULUTTAJA JA TUNNETAIDOT

Mindfulnessin parhaat hyödyt tulevat usein konkreettisemmiksi, kun läsnäolon liitetään muihin taitoihin esimerkiksi vuorovaikutukseen tai stressinhallintaan. Ensimmäinen vahvistettu vieraileva kouluttaja on työterveyspsykologi ja gestalt-psykoterapeutti Antti Maukonen, joka tarjoaa 1+1 päivää aiheesta: tunnetaitojen kehittäminen ja kouluttaminen. Aihe voi olla kiinnostava monille oman kasvun kannalta, mutta myös ohjaus- ja valmennustyön näkökulmasta.

 

Vuoden koulutus alkaa syksyllä 2015. Jos haluat kasvaa ja tulla mindfulnessin ammattilaiseksi, niin ota yhteyttä.

shutterstock_218020402 nettiin

 

Kysy lisää info@taivastalo.fi

oikeudet muutoksiin pidätetään

Comments are closed.