Karisma – lisää säteilyä minulle myös, kiitos!

| Saturday, December 21st, 2013 | Comments Off on Karisma – lisää säteilyä minulle myös, kiitos!

Vaikutusvalta, säteily, kohottava ja inspiroiva vaikutus. Karismaa kuvaillaan monella tavalla. Sanan juurena on kreikankielinen khárisma, joka voidaan kääntää esimerkiksi armon lahjaksi.

Voiko karismaattiseksi tulla vai synnytäänkö vain karismaattisiksi? Tämän blogitekstin yhtenä inspiraation lähteenä on Olivia Fox Cabanen kirja: The Charisma Myth. Hänen näkökulmansa on, että ihminen voi tulla karismaattisemmaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi.

Hän tiivistää karisman pääelementit kolmeen: läsnäolo (presence), voima (power) ja lämpö (warmth).

 

Blogissa on lyhyesti ideoita näiden kolmen puolen vahvistamiseksi eli potentiaalisia keinoja lisätä karismaa ja inspiroivaa säteilyä elämässä. Tämä taas voi parhaimmillaan avata ovia elämässä ja viedä nopeammin siihen suuntaan, johon on menossa. Oma kysymyksensä tietenkin on: mihin on menossa ja palveleeko toiminta ja lisääntyvä vaikutusvalta myös muiden elävien olentojen hyvinvointia?

Lihaksikkuus, suuri fyysinen voima ja kahden metrin mitta antavat varmasti muille kokemuksen vaikutusvallasta ja voimasta. Sama tilanne on myös kauneuden ja älykkyyden kanssa. Korkea sosiaalinen status, kuuluisuus, rikkaus ja usean tuhannen euron vaatteet päällä voivat lisätä myös karismaattisuuden vaikutelmaa. Näiden saavuttaminen voi kuitenkin viedä vuosia. Suuri fyysinen koko sekä joidenkin muiden asioiden saavuttaminen ei ole kaikille mahdollista tai ei ainakaan käytännöllistä. Näkökulmana seuraavassa on: mitä voin tehdä itse nyt?

 

 

LÄSNÄOLO

Huomioida aistittavaa todellisuutta ja olla pois ajatuksiin uppoutumisen tilasta – se on läsnäoloa. Karisma ilmenee ihmisten seurassa ja siksi läsnäolo juuri vuorovaikutuksessa on olennaista. Kuinka todella katsoa ja kuunnella ihmisiä kohdatessa?

Jos kuitenkin viettää paljon aikaansa mielessä, niin pidempi ja syvempi läsnäolo voi olla haastavaa toteuttaa sitten, kun sitä todella kaipaa. Eli läsnäoloa olisi hyvä kylvää jokaiseen hetkeen, jolloin ei tarvitse suunnitella tulevaa tai ottaa oppia menneisyydestä.

 

KUINKA LISÄTÄ LÄSNÄOLOA?

LISÄÄ

*meditaatiota

*läsnäolon ja huomioimisen harjoituksia

*kuuntelua ja katsomista

*rentoutta ja hengittämistä

*oivalluksia läsnäolon luonteesta – on vain nyt ja tuleva sekä mennyt vain “mielen kupla” ja kuvitelmaa tässä hetkessä

*laajentumista – annetaan rennon olemisen kokemuksen täyttää tila ja laajentua äärettömyyteen – onko olemisella rajoja?

*lepäämistä olemisessa nyt ja huomataan, että vain “kuva” muuttuu hetkestä hetkeen ja “minä” ei ole liikahtanut.

*kehotietoisuutta lisääviä harjoituksia esimerkiksi jooga-asanoita tai chi kungia

 

 

VOIMA

Voiman voisi tiivistää kykyyn saada muutoksia aikaan itsessä, ihmisissä ja ympäristössä.

 

KUINKA LISÄTÄ VOIMAA?

LISÄÄ

*sisäistä komentoa ja impulssien hallintaa

*itsekuria

*sitoutumista ja sitkeyttä

*sanansa pitämistä itselle ja muille

*itseluottamusta, itsensä arvostamista ja jämäkkyyttä – kykyä sanoa ei ja kyllä ääneen

*vastuunottamista itsestä, elämästä, muista, projekteista ja maailmasta

*rohkeutta ja lepäämistä rennosti epämukavuusalueella aina sopivin aikavälein

*kirkkautta arvoihin, missioon ja tavoitteisiin eli tietää mitä on tullut tänne tekemään ja miksi

*itsetuntemusta

*fyysistä kuntoa ja voimaa

*taitoa

 

 

LÄMPÖ

Lämpö saa ihmiset rentoutumaan ja kokemaan, että he ovat turvassa. Ollaan ystäviä sekä ihmisten kanssaan samalla puolella ja aidosti välitetään heidän hyvinvoinnista.

 

KUINKA LISÄTÄ LÄMPÖÄ?

LISÄÄ

*itsen ja muiden pyyteetön hyväksymistä

*motivaatiota antaa ja palvella

*ystävällisyyttä ja toisten pienienkin tarpeiden huomioimista

*aitoa kiinnostusta ja kysymyksiä

*lempeää kosketusta sopivissa tilanteissa

*aitoja hymyjä

*huumoria, rentoutta ja epämuodollisuutta

*inhimillisyyttä ja sen sopivaa ilmaisemista

*kehumista ja myönteisyyttä

*rakkautta ja anteeksiantoa

 

Tärkeää on myös löytää sopivaa tasapainoa etenkin voiman ja lämmön välille. Kova autoritäärisyys tai pehmo sydämellisyys ovat vain vähemmän karismaattisia, kuin voimakas ja rakastava läsnäolo. Voi pohtia mikä kolmesta karisman elementistä on jo vahva ja mitä voisi kehittää? Tätä voi olla kiinnostavaa myös kysyä läheisiltä ja ystäviltä.

Samoin yksinkertaisesti vain ilmaisullisuuden, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen lisäävät potentiaalisesti karismaa. Kuten myös kova harjoitus, kykyjensä kehittäminen ja itsensä haastaminen millä tahansa elämän saralla. Osaaminen, asiantuntemus ja elämän ryöpytykset antavat usein auktoriteettia. Ja tiukkoja haasteita ja komentoa voi löytyä vaikka ison perheen äidiltä reilusti enemmän kuin monelta.

Karisma ilmenee pitkälle eleinä ja kehonkielenä. Kehonkielen kaikkien hienojen vivahteiden täydellinen tietoinen ohjaaminen ei ole mahdollista. Todella autenttinen karisma vaatii siis, että todella oikeasti on läsnä, hyväksyy ja ilmentää itsekuria eli näin jokin sisäinen ilmentyy ulkoisena ilmaisuna spontaanisti ja vaivatta.

 

VIE KÄYTÄNTÖÖN JA HARJOITTELE HETI

Leikittele läsnäolon, voiman ja lämmön kanssa rennosti joulupyhien aikana. Yllätä läheisesi ja sukulaisesi uudella säteilyllä ja lämmöllä. Anna ystäviesi kokea rento huomiosi voima, kun vietät uutta vuotta heidän kanssaan. Ota vuorovaikutustilanteet vastaan vain kevyesti huumorin kanssa sekä karisman ulottuvuuksia tutkien. Laita vuonna 2014 työkaveriesi kanssa karisma sitten todella käytäntöön ja yllätä asiakkaat vahvalla läsnäololla ja itseluottamuksella.

 

Aiheita koskettava aikaisempi blogiteksti:  Mindfulness & Heartfulness https://www.taivastalo.fi/2012/02/mindfulness-heartfulness/

 

Hyvää hyvän säteilyä,

Jarko Taivasmaa

 

Comments are closed.