Informaatiopaasto ja sisäinen ääni

| Tuesday, March 26th, 2013 | Comments Off on Informaatiopaasto ja sisäinen ääni

Kylvemme informaation yltäkylläisyydessä. Jokaisena päivänä tajuntaamme osuu valtava määrä informaatiota ja virikkeitä, jotka vaativat käsittelyä ja vievät meitä usein mieleemme pois läsnäolosta. Tämä informaatio ohjaa meitä havainnoimaan maailmaa tiettyjen näkökulmien ja uskomusten kautta ja ohjaa meitä myös toimimaan tietyllä tavalla.  (Huomaa, että tässä tarkoitetaan muuta, kuin puhdasta aisti-informaatiota ilman mielen tulkintaa.)

 

Olemuksemme ytimestä tuleva sisäinen ääni ja ohjaus voivat jäädä taka-alalle. Etenkin, jos ympärillämme olevat informaation lähteet ovat arvostettujen asiantuntijoiden ja auktoriteettien näkemyksiä. ”Mitä minä olen niitä epäilemään!” saatamme huudahtaa. Tämäkin henkilö on kirjoittanut 5 kirjaa aiheesta. Hän tietää varmasti siitä paljon. Minulla on vain omat pienet kokemukseni aiheesta. Ehkäpä minun kannattaa luottaa häneen eikä omaan itseeni tässä asiassa.

Saatamme kadottaa kosketuksemme sisäiseen ääneen, jos ajattelemme, että ympärillämme eri informaatiolähteet olevan paljon meitä viisaampia. Etenkin, jos väheksymme omaa ainutlaatuista kokemustamme elämästä.

Todellinen ymmärrys ja tilannetaju syntyvät kuitenkin siitä, että havainnoimme tässä ja nyt nykyhetken tilanteita avoimesti ja kuuntelemme myös sisältä kumpuavaa ääntä tässä ja nyt. Emme siis luota muistoihin, sanoihin ja malleihin menneisyydestä, muiden luomiin tai omiimmekaan, vaan todellisuuteen edessämme ja itseemme juuri nyt.

 

Joku voi ajatella, että on kovin ylpeää päättää jättää kaikki muiden ihmisten ymmärrys ja viisaus sikseen ja päättää kuunnella vain yhtä ääntä – omaa sisäisen viisauden ääntä. Konkreettisen tiedon ja informaation suhteen se olisikin ylpeää sekä typerää. On niin ihmeellistä ja kiitollisuutta synnyttävää tajuta, että kuinka monta sukupolvea ja ihmisyksilöä on ponnistellut ja löytänyt tietoa, jonka varaan me voimme rakentaa omaa konkreettista tietoamme. Kaikki nykyajan teknologian ihmeet ovat rakentuneet vuosituhansien ponnisteluiden pohjalta. Oman elämän suhteen taas tilanne on täysin toinen. Silloin palaamme omaan voimaamme ja selkeyteen, kun päättämme luottaa itseemme ja omaan ymmärrykseemme ulkoisten lähteiden sijaan.

Tosin nöyrä asiantuntijoiden kuuleminen on hyödyksi, jos emme ole autokorjaajia tai lääkäreitä ammatiltamme ja meidän pitäisi päättää mitä tehdä auton kolinalle tai kehon kummalliselle kiputilalle. Tällöinkin sisäinen ohjauksemme voi ohjata meitä kuulemaan monien asiantuntijoiden ja näkemysten joukosta tiettyjä.

Suurten henkisten opettajien ja gurujen viisaus voi olla myös todella olennaista. Etenkin, jos kohtaamme heidät ja he meidät sekä jaamme hetken läsnäoloa. Heidän läsnäolonsa voi palauttaa meidät oman viisautemme yhteyteen. Traditionaalinen näkökulma gurujen hyödystä perustuu juuri jaettuihin läsnäolon ja hiljaisuuden hetkiin eikä niinkään sanoihin tai kirjoituksiin.

 

VIRTA SISÄÄN JA VIRTA ULOS

Yksi tapa nähdä ja pohdiskella informaatiovirtaa ja sisäistä ohjausta on seuraava:

Informaation virran voi kokea kuin jokena, joka osuu meihin valtavalla voimalla. Sisällämme tuo virta kohtaa sisäisen ohjauksen virran, joka pyrkii virtaamaan kauttamme läpi ohjaamaan kehoamme, olemustamme ja huomiotamme liikkumaan tietyllä tavalla. Virtojen suunnat ovat täysin vastakkaiset. Jos ulkoa sisäänpäin tuleva virta on vahvempi, niin aivan kuin hypnotisoidumme ja uskomme annettuun todellisuuteen ja ulkoa tuleva virta myös liikuttaa tällöin meitä. Jos sisältä tuleva virta on vahvempi, niin silloin ulkoinen informaatio, impulssit, uskomukset ja mallit jäävät taustalla ja toimimme oman havainnon ja oivalluksen pohjalta hetkestä hetkeen.

 

Edellisen kaiken voi lukea vain pohdiskeluna ehkä osa niistä tuntuu oivalliseltakin, mutta ne ovat vain sanoja ja ajatuksia. Siksi kannattaa siirtyä kokemaan itse ja tekemään samankaltaiset tai erilaiset omat johtopäätökset. Ulkoisen informaation paasto on yksi voimallinen tapa tehdä sisäistä ohjausta ilmeisemmäksi.

 

POHDINTA

”Hypnotisoiko” jatkuva informaatio- ja virikevirta? Voisiko sisällä tuntua oman sisäisen viisauden virta ja voima? Voiko sisäisen ohjauksen jotenkin paljastaa? Minkälaisiin toimintoihin ja tilanteisiin sisäinen ohjaus veisi minua?

 

KOKEILE, KOE JA TUTKI

Kokeile siis informaatiopaastoa! Sitä voisi kutsua myös mediapaastoksi. Se voi paljastaa sisäisen ohjauksesi ja kirkastaa sinulle sisältäsi kumpuavan suuren omaa elämääsi koskevan viisauden.

 

PÄÄTÄ KESTO

1-3+ täyden päivän ajan, mikä sopiikaan elämäntilanteeseesi, paastoa informaatiosta ja mediasta.

 

KUINKA

Päätä täydellisesti tahtosi kanssa, että edeltä päättämäsi ajanjakson aikana et vastaanota tietoa seuraavista lähteistä. Eli et kytkeydy seuraaviin informaatio- ja virikevirtoihin.

 

A)

*puhelin – sulje puhelin kokonaan

*televisio

*elokuvat

*radio

*tietokone

*tabletit ja muut

*internet kokonaisuudessaan (sähköposti, facebook, youtube yms.)

 

B)

*kaikki kirjat (myös henkiset ja pyhät kirjat…)

*kaikki lehdet (sanomalehdet, aikakausilehdet, sarjakuvat…)

*mainokset

*postit

*pelit

*muiden luoma musiikki

*muut äänitiedostot

 

C)

*muu mitä ei mainittu, joka laittaa passiiviseen tai vastaanottamisen tilaan eli myös esimerkiksi loistavien asiantuntijoiden luennot, pappien saarnat kirkossa, muiden ohjaamat joogaharjoitukset ja kurssit.

*tarkoituksena ei ole myöskään päihdyttää itseään tai ylensyödä tai muuten kytkeä itseään pois puhtaasta kokemisesta.

 

HUOMIOI JA TEE OMAT HAVAINTOSI

Kun kaikki edellä olevat informaatiovirrat kytkeytyvät pois, voit kokea yhtäkkiä paljon sisäistä tilaa ja sisällä oleva ohjaus tuntuu ilmenevän selkeämmin. Nyt sinulla on päivä tai useampi aikaa kuulostella mitä haluat tehdä hetkestä hetkeen.

Samoin voit ehkä huomata, että meillä nykyihmisillä saattaa olla myös addiktio olla pienessä tai isommassa informaatiovirrassa lähes jokaisena hetkenä. Ehkä koit paaston aikana voimakasta tarvetta saada ”dataa” sisään. Useinhan tykkäämme olla hieman passiivisessa median ja informaation vastaanottamisen ja viihdytyksen tilassa, sen sijaan, että aktiivisesti ohjautuisimme hetkestä hetkeen oman sisäisen ohjauksen pohjalta ja täyttyisimme sisältä ulos.

Voi olla myös, että sillä hetkellä, kun päätät tehdä informaatiopaaston, koet heti jonkinlaisen muutoksen.

 

VALITSE TULEVAISUUDESSA YMMÄRRYKSESI POHJALTA

Koettuasi informaatiopaaston voit tajuta, että ehkä sinun tulee vielä tietoisemmin valita miten altistat itseäsi informaatiovirralla ja medialle. Etenkin, jos haluat kuulla sisäisen ohjauksesi selkeämmin. Valitset myös tarkemmin milloin, kenenkä ja minkä suhteen haluat olla vastaanottavaisessa tilassa ja minkälaisilla sisällöillä ja laaduilla tahdot psyyken kuppia täyttää. Samaahan voi kokea tavallisen paaston jälkeen myös – voi haluta syödä terveellisemmin, vitaalimpaa ja vähemmän prosessoitua ruokaa.

Tarkoituksena ei ole arvottaa nykymaailman informaatiotilannetta hyväksi tai huonoksi – siinä on puolensa ja puolensa. Kokemus sisäisestä ohjauksesta on kuitenkin olennaista. Mikä olisi oivallisempaa, kuin aina sisältään kuulostella minkälaiseen informaatiovirtaan tai kylpyyn milloinkin olisi olennaista heittäytyä tai olla heittäytymättä.

Osan meistä tehtävät vaativat ajanhermolla pysymistä, siis etenkin, jos olemme jossakin päättävässä asemassa isojen kokonaisuuksien suhteen (tällaisia ihmisiä ei ole moni meistä). Usein kohtaamme aivan turhaa informaatiota tapahtumista, tilanteista ja haasteista, joihin meillä ei pienintäkään mahdollisuutta vaikuttaa (järkevissä ajan ja vaivan kehyksissä).

 

Olkaamme läsnä ja kuunnelkaamme sisäistä ohjaustamme. Tietäkäämme mitä meidän täytyy juuri nyt tietää ja mitä ei. Usein tarvitsee tietää vähemmän. Yleensä riittää vain tieto siitä, mitä minun henkilökohtaisesti tulisi tehdä juuri nyt tai aivan hetken kuluttua. Tämä on vapautta informaation valtamerestä.

 

Pian pääsiäisen aikana on varmasti hyvä hetkiä päivän tai useamman informaatiopaastolle. Mahdollisuus kannattaa käyttää hyväksi, jos vain tunnet ollenkaan innostusta tällaiselle tutkimusmatkalle.

 

Hyvin kuuluvaa sisäistä ääntä ja ohjausta sinulle,

Jarko Taivasmaa

 

Comments are closed.