Elämänalueet, täyttymys ja muutos

| Saturday, January 7th, 2012 | Comments Off on Elämänalueet, täyttymys ja muutos

Ihmisen elämä on yksi suuri kokonaisuus. Joskus on kuitenkin hyödyllistä jakaa elämä eri erilaisiin alueisiin. Tällöin voi helpommin tarkastella ja nähdä mitkä elämänalueet tuntuvat erityisen hyviltä ja tyydyttäviltä ja mille alueille kaipaisi muutosta. Voi pohtia mitkä elämänalueet ovat itselle erityisen tärkeitä juuri nyt. Voi havaita minne suuri osa huomiosta ja voimavaroista laitetaan tai katoaa tällä hetkellä elämässä.

 

Koska elämä on yksi suuri kokonaisuus, voi yhden elämänalueen pienikin parantaminen vaikuttaa myönteisesti koko elämään. Täytyy vain tietää missä tuo kohta elämässä ja minkälaisella pienellä tavoitteella ja sen toteuttamisella voi saada erityisen suuren myönteisen muutoksen elämään. Joskus se voi olla tarpeellisen unenmäärän varmistaminen joka vuorokausi ja joskus kotiympäristön siistiminen, järjestäminen ja kaunistaminen. Tässä on usein apuna intuitio, mutta usein
auttaa myös järki ja välillä vain sen muistaminen mikä itselle on oikeasti tärkeää.

 

Seuraavana on lista elämänalueista, jotka olisi toki voinut jaotella toisinkin ja halutessasi voit lisätä uusia tai määritellä niitä toisin. Ideana on kuitenkin, että koko elämän kokonaisuus löytyy näiden otsikoiden alta. Alla olevasta linkistä löytyy toinen sivu, jossa on ehdotuksia tulosten analysoimiseen ja pohdiskeluun.

 

Aluksi elämänalueet pisteytetään kolmeen kertaan ja toki mahdollisimman rehellisesti itseä kuunnellen. Useimmat aidot lukuarvot löytyvät sisäisen tunteen ja tunnustelun kautta eikä mielestä ja ajatuksista. Arvot ovat 1-10, jossa 1 tarkoittaa vähän ja 10 paljon. Luvut voi laittaa omiin erillisiin sarakkeisiin selkeyden vuoksi. Toki elämänalueet ovat laajoja ja jonkin tietyn elämänalueen pieni osa-alue voi olla mahtavassa tilassa ja toinen pieni osa-alue taas olla hyvin epätyydyttävä. Huomioi tällainen pisteytyksessä haluamallasi tavalla kuten muutkin erityistilanteet.  Esimerkiksi ihminen joka elää yksin omasta halustaan ja on tyytyväinen, voi antaa hyvät arvot parisuhteen ja romanssin osa-alueelle.

 

Elämää on myös hyvä lähestyä laajemmin kuin vain juuri tämän päivän näkökulmasta, vaikka kokemus juuri tässä ja nyt paljastaa paljon ja on erittäin tärkeä näkökulma. Tulevaisuus on kuitenkin aina jossakin määrin epävarma. Laajempi ajallinen näkökulma on kuitenkin tärkeä, koska päivittäinen elämä sisältää aina pientä aaltoilua.

 

A) Kuinka hyvältä ja tyydyttävältä tämä elämänalue tuntuu? Kuinka paljon koet täyttymystä kyseisellä alueella?

10-9 paljon tyydytystä ja täyttymystä

6-5 kohtalaisesti tyydytystä ja kohtalaisesti epämukavuutta

2-1 paljon kärsimystä ja tuskaa

 

Ja vasta täytettyäsi koko A-sarakkeen mene eteenpäin.

 

 

B) Kuinka tärkeä elämänalue on sinulle tällä hetkellä?

10-9 erittäin tärkeä

6-5 kohtalaisen tärkeä

2-1 ei yhtään tärkeä

 

Ja vasta täytettyäsi koko B-sarakkeen mene eteenpäin.

 

 

C) Kuinka paljon kyseinen elämänalue vie huomiota, energiaa ja erilaisia resursseja. Kuinka paljon saat tai joudut laittamaan ”kapasiteettiasi” kyseiselle elämänalueelle?

10-9 paljon vaivaa, työtä ja ehkä myös puskemista ja taistelua

6-5 kohtalaisesti vaivaa ja kohtalaisesti asioiden rentoa virtaamista

2-1 asiat tapahtuvat luonnollisesti ja vaivatta

*C-sarake ei niinkään viittaa kuluvaan aikaan, koska jokin elämänalue voi viedä paljon aikaa ja olla kuitenkin kevyttä ja miellyttävää eikä siten vie paljon ”kapasiteettia”.

 

 

ELÄMÄNALUEET

 

Itsestä huolehtiminen & Terveys

 

Parisuhde & Romanssi

 

Perhe, Ystävät & Yhteisö

 

Talous & Raha

 

Ura & Elämäntehtävä

 

Vapaa-aika & Leikki

 

Henkilökohtainen kasvu & Oivallus

 

Ympäristö

(koti, asuinympäristö, työympäristö)

 

 

Kun kaikilla elämänalueilla kaikki arvot ja mahdollisesti lisätty pieniä kommentteja, voi siirtyä analysoimaan ja pohdiskelemaan tuloksia. Seuraavasta linkistä pääset sivulle, jossa on ideoita ja tapoja
hahmottaa eri elämänalueita. https://www.taivastalo.fi/elamanalueiden-pohdinta

Comments are closed.